Larsen Consulting

Vad vill vi

Vision

Ett arbetsliv där det visionära och strategiska arbetet är en självklarhet för alla. Med en ständig influens av samarbetspartners, nätverk och forskning inom våra områden vill vi vara en intressant mötesplats för nytänkande och inspiration.

Mission

Vi vill medverka till att organisationer blir livskraftiga och förmår leva över tid.

Värdegrund

Vi utgår från fyra perspektiv:

Nyfikenhet

Vi har ett utforskande förhållningssätt. Varje möte är ett nytt sammanhang och en ny situation.

Samskapande

Vi är ytterst noggranna att säkerställa målet för vår insats. Alla uppdrag utformar vi i samskapande med kund. Kunden är expert på sin verksamhet och sina utmaningar. Vi synliggör och tillvaratar expertisen hos kunden. I våra uppdrag använder vi och lär ut samskapande metoder. Vi koordinerar förståelse och aktiviteter för att möjliggöra en framgångsrik utvecklingsprocess.

Mod

Vi har mod att, när sammanhanget kräver det, utmana kundens beskrivning av situationen med att ställa klargörande frågor som kan frigöra alternativa handlingsutrymmen och ge nya synsätt.

Respekt

Vi strävar alltid efter ett högt engagemang med högsta möjliga kvalitet. Vår utgångspunkt är att det är kunden som är expert på sin egen verksamhet. Vi respekterar och håller de överenskommelser och utfästelser som gjorts med kunden.

Vårt interna löfte

Vår nyfikenhet är vår drivkraft. Vi stiger åt sidan när vår nyfikenhet har stillnat. Utan en egen förändringsvilja har vi svårt att bli trovärdiga.