Larsen Consulting

Second opinion

Vi gör en omfattande kravspecifikation för tjänsten tillsammans med uppdragsgivaren. Detta blir utgångspunkten för matchning av kandidaternas preferenser och lämplighet. Uppdragsgivaren gör den första urvalsprocessen och vi kommer in när de valt ett antal slutkandidater att gå vidare med. Därefter gör vi tester, djupintervjuer och referenstagning vid både intern och extern rekrytering.

Processen innefattar psykologiska tester med efterföljande djupintervju och referenstagning. Avrapporteringen sker muntligt till uppdragsgivaren.

Vi arbetar bara med tester som är granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi.