Larsen Consulting

Organisations- och verksamhetsutveckling

Att utveckla verksamheter är något som man gör hela tiden, ett förhållningssätt, något som är en del i det vardagliga arbetet. För att hålla systemet livskraftigt och få det att komma ur gamla hjulspår krävs stor flexibilitet och medvetenhet. Utmaningen går ut på att förändra attityder, förhållningssätt, paradigm, bilder, metaforer, åsikter och gemensamt meningssystem som ska accepteras, internaliseras och ligga till grund för handling.

Vi vill bidra till att skapa möjligheter till att bygga företagskulturer där människor vill ta ansvar och bidra, där medarbetare känner glädje och hopp, är flexibla och nyskapande. Vi arbetar med process och förankring i ledningsgrupp och därefter implementering och träning i organisationen när det gäller vision, värdegrunder, ledarfilosofi, tankemodeller och verktyg som stöder den kultur och verksamhet man vill skapa.

Vi tillför engagemang och metodstöd för de som vill utveckla sin kultur, struktur och sina arbetsprocesser. I en värld av allt snabbare förändringstakt och komplexitet ökar kraven på översikt och tydliga vägval. Vi bidrar med processmetodik och strategisk coachning samt support i det interna kommunikationsarbetet. Vi har verktyg för att mäta organisationens motivation och effektivitet.