Larsen Consulting

Handledning av projektledare och projektgrupper

I sin roll som projektledare är man oftast ganska ensam. Det är vanligt att projektledaren har många lojaliteter att ta hänsyn till. Ofta ska projektledaren navigera på tvären i organisationen vilket gör projektledarens vardag komplex. Det kanske pågår flera projekt samtidigt i organisationen där prioritering projekten sinsemellan inte alltid är tydlig.

Att få bolla tankar och idéer om sitt projekt med en utomstående syftar till att skapa reflektion, utveckling och handling. Det syftar till att få nya perspektiv och idéer på sitt projekt och det sammanhang det befinner sig i.

Handledningen bygger en hel del på reflektionsövningar samt egna uppgifter till kommande träffar.

I handledningen tillämpas ett coachande förhållningssätt. Det är kundens verklighet som är utgångspunkten. Konsulten gör inte anspråk på sanningen. Däremot lyfter konsulten in sina erfarenheter, tankar och idéer.

Den individuella handledningen kan exempelvis handla om;

 • Att klargöra projektuppdraget
 • Att hitta sin projektledarstil
 • Organiseringen av projektet
 • Målformulering
 • Projektets miljö och sammanhang
 • Kommunikation och spridning av resultat
 • Implementering
 • Utvärdering
   

Handledning av projektgrupper kan till viss del beröra samma punkter som för individuell handledning men utöver det läggs vikt vid exempelvis;

 • Olika roller i projektet
 • Lojaliteter till projektet och organisationen
 • Förväntningar på projektet och varandra
 • Kommunikation mellan projektmedlemmarna
 • Olika dilemman som projektgruppen hamnar i
   

En lyckad kombination har visat sig vara att varva projekthandledning med coachning.