Larsen Consulting

Förlustbearbetning – om sorg och livsomställning

Det enda som är förutsägbart i våra liv är rader av förändringar. Många av dessa är oönskade. En del av dem blir smärtsamma förluster som kan ändra livskursen abrupt. Vi kan förlora inte bara nära och kära personer, utan också vår hälsa, vårt arbete, vår ekonomiska trygghet, vår självkänsla, livslusten, drömmar och ideal. Säg vad kan man inte förlora?

Att känna sorg när man är med om förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket bidrar till att oförlöst sorg blir ett problem.

Sorgebearbetning hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenheten visar att du försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Vi arbetar med förlustbearbetning vid sorg och livsomställning både i grupp och individuellt.

Våra program i förlustbearbetning vänder sig till chefer och till professionella hjälpare som arbetar med olika slags förluster och för de som önskar egen individuell bearbetning.