Larsen Consulting

Coachning

Individuell coachning

Få insatser är så effektfulla som individuell coachning. Här är allt fokus på dig som ledare eller medarbetare. Vi ser coachningen som en process där coachen genom kraftfulla frågor hjälper individen att tydliggöra sina egna resurser och handlingsmöjligheter. Coachningen är i den förståelsen likställd med inlärning och utveckling i förhållande till specifika mål, uppgifter och utmaningar. Vår intention är att coachningsprocessen ska vara en gemensam upptäcktsresa med coachen som den nyfikne och utmanande.

Gruppcoachning

Gruppcoachningen påminner till stora delar om individuell coachning. I gruppcoachningen handlar det också om att undanröja hinder och se möjligheter, skapa reflektion, utveckling och handling. Den stora skillnaden är att det är gruppen som är primär och individen sekundär. Det vill säga att det blir fler dimensioner på det som lyfts fram. Gruppcoachning passar utmärkt för bl a chefsgrupper, arbetsgrupper, intressegrupper och projektgrupper. När gruppen har ett gemensamt dilemma, när gruppen har kört fast i någon frågeställning eller t ex för en nyuppstartad grupp som vill arbeta med mål, roller och förväntningar.