Larsen Consulting

Bli en bättre beställare och utförare!

Hur går beställningen av uppdrag och projekt till hos er? Är det en fas ni forcerar för att komma igång snabbt? Har det hänt att ni har fått gå tillbaka för att uppdraget eller projektet är otydligt? Vad förväntas egentligen och vem eller vilkas är förväntningarna? Vad är ett lyckat resultat och för vem? Vår erfarenhet är att det många gånger läggs för lite vikt vid just uppdragsdialogen både som beställare/uppdragsgivare såväl som utförare/uppdragstagare. Vi delar ut och tar uppdrag utan en ordentlig uppdragsdialog vilket kostar oerhört mycket i tid, pengar och energi. I vårt erbjudande som riktar sig både till beställare/uppdragsgivare samt utförare/uppdragstagare lägger vi fokus på hur denna process ser ut hos er, hur er optimala process ska se ut och hur vi tar oss dit.